Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiële administratie

an imageBV administratie Amsterdam

Bij de oprichting van een bedrijf kunt u kiezen voor de rechtsvorm bv. B.V. staat voor Besloten Vennootschap. Er is minimaal een persoon nodig om een bv op te richten.

Het voordeel van een bv is dat het gezien wordt als een rechtspersoon en dit wil in feite zeggen dat in veel gevallen alleen de bv aansprakelijk is voor mogelijke schulden. Om aan de eisen van een bv te voldoen moet er een duidelijke administratie worden gehouden. 

Administratiekantoor Het Cijferbedrijf te Amsterdam is u hierbij graag van dienst.

Persoonlijke aansprakelijkheid in een bv

Er zijn gevallen waarin u wel persoonlijk aansprakelijk bent in een bv  

 • Als u contracten bent aangegaan waarvan u kon voorzien dat u ze niet kon dragen of dat u zou kunnen voorzien dat u niet aan de eisen in het contract kon voldoen
 • Als u de belastingdienst niet op tijd meldt dat u de premies of belastingen niet op tijd kunt betalen.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijk bestuur 

U bent ook aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur, dit kunt u samenvatten als onverantwoordelijk gedrag aangaande administratieve en bestuurlijke plichten. Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

 • Het niet houden van een boekhouding
 • Handelen in strijdt met de statuten
 • Het niet deponeren van de jaarrekening

Uw aansprakelijkheid geldt dus als: 

 • u door onbehoorlijk bestuur geen premies of belastingen kunt betalen (let op, uw gedrag in de drie voorgaande jaren wordt ook meegewogen )
 • de bv failliet gaat door onbehoorlijk bestuur. Ook hier wordt gekeken naar uw gedrag in de drie voorgaande jaren.

Als u slechts aandeelhouder bent kunt u financieel alleen voor de waarde van uw aandelen in de bv aansprakelijk worden gesteld. Als u een Directeur Groot Aandeelhouder (dga) bent van een bv dan wordt er vaak door de bank gevraagd om persoonlijk te tekenen voor een eventuele lening. Hiermee accepteert u ook de financiële aansprakelijkheid voor de lening. 

Organisatie van een bv 

Aandeelhouders 

Een bv heeft kapitaal dat is verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn in het bezit van aandeelhouders. De hoogste macht binnen de bv wordt uitgeoefend bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

Directie 

Een bv heeft ook directeuren, zij geven dagelijks leiding aan het bedrijf. Bij kleine bv’s is een directeur vaak ook de enige aandeelhouder. 

Raad van commissarissen 

Soms heeft een bv ook een raad van commissarissen, zij houden toezicht op het bestuur van de bv. 

Directeur Groot Aandeelhouder 

Wanneer u 50% of meer aan aandelen van uw bv bezit wordt dit gezien als ‘aanmerkelijk belang’ hiermee bent u automatisch Directeur Groot Aandeelhouder. Ook wel dga genoemd. 

Aandelen in de bv 

De aandelen van een bv staan op naam en mogen niet zomaar worden overgedragen. U bent verplicht in de statuten van de bv een zogenaamde blokkeringsregeling op te nemen. Hiermee hebben de aandeelhouders het eerste recht om de aandelen over te kopen. Voor de overdracht van de aandelen is een akte van de notaris vereist. 

Jaarrekening deponeren 

U bent verplicht uw jaarrekening ieder jaar bij de KvK te deponeren. Wat er allemaal moet worden opgenomen in uw jaarrekening is afhankelijk van de omvang van uw bv.
Het Cijferbedrijf te Amsterdam kan u hiermee helpen. Zo voorkomt u dat u zich aansprakelijk maakt vanwege een te laat ingeleverde of onvolledige jaarrekening. 

Dga en belasting betalen 

Een dga betaalt inkomstenbelasting over het loon en mogelijk ook dividendbelasting. Het is voordeliger om dividendbelasting te betalen dan om inkomstenbelasting te moeten afdragen over het verkregen salaris. Om te voorkomen dat dga’s een zeer laag salaris krijgen, heeft de belastingdienst een minimumsalaris van €44.000 ingesteld, mocht uw salaris ver onder het marktconforme salaris liggen dan kan ook deze ondergrens voor u verhoogd worden. 

Dga en sociale zekerheid 

In principe bent u als dga in dienst van de bv en wordt u gezien als werknemer voor de sociale verzekeringen. Er zijn echter uitzonderingen waardoor u zich vrijwillig kunt verzekeren: 

 • Wanneer u (evt. samen met uw echtgenoot) 50% of meer van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering bezit.
 • Wanneer u (evt. samen met directe familieleden) 66% of meer van de aandelen bezit
 • Wanneer u niet tegen uw wil ontslagen kunt worden

Zoals u ziet is er met een bv veel belang bij een goede boekhouding. De financiële administratie is van groot belang als u uw verplichtingen wilt nakomen aan de belastingdienst. Het Cijferbedrijf is een professioneel bedrijf met een groot netwerk en perfecte service. 

Heeft u vragen over de boekhouding van uw bv of wilt u hulp bij uw administratie of jaarrekening? 

Neem dan contact op met ons administratiekantoor  Het Cijferbedrijf in Amsterdam. 

Het cijferbedrijf beschikt over:

 • Een groot netwerk voor optimale informatie
 • Professionele software
 • Ruime ervaring met verschillende bedrijfsvormen
 • Uitstekende bereikbaarheid 


Geweldig, al vanaf dag een ging ik besparen op mijn kosten! De communicatie lijnen zijn kort zodat je als je een vraag hebt meteen antwoord krijgt.

Merijn Rutgers -
Rutgers Natuursteenonderhoud. 

    

Wij bellen u terug

 • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl