Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiële administratie

an image

Uw ANBI administratie in Amsterdam 

Een van de voorwaarden voor de status ANBI is het voeren van een voor de Belastingdienst controleerbare administratie van een stichting. Dat houd in dat de administratie aan een aantal eisen moet voldoen. Hieronder volgen enkele begrippen en voorwaarden. 

ANBI 

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dat wil zeggen dat het belang van de stichting niet gericht is op een individu of particulier. In de regel zijn sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële organisaties meestal geen ANBI.
Ter verduidelijking: Met een algemeen nut wordt bedoeld een openbaar belang vertegenwoordigen. In dat perspectief dient bijvoorbeeld een sportvereniging dan ook geen groter maatschappelijk doel. Het Cijferbedrijf helpt u om aan de voorwaarden voor ANBI te voldoen. 

Ons administratiekantoor ondersteunt u graag in Amsterdam bij de administratie van uw ANBI

Voorwaarden ANBI 

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Algemeen belang 

Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. 

Integriteitseisen 

De instelling en de mensen die bij de stichting werkzaam zijn moeten voldoen aan de integriteitseisen: • niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld • bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld 

Bestedingscriterium 

Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit noemen we ook wel het 'bestedingscriterium. Met het bestedingscriterium wordt een niet-redelijke vermogensvorming (het oppotten van vermogen) voorkomen. 

Er zijn uitzonderingen voor: 

 • Vermogen dat als legaat (via een erfenis) of schenking is ontvangen. De voorwaarde is in dat geval dat de overledene of schenker heeft bepaald dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt voor het doel van de ANBI.
 • Vermogen dat nodig is voor het doel van de ANBI. Denk bijvoorbeeld aan een door een ANBI in stand te houden natuurgebied of gebedshuis.
 • Vermogen dat nodig is om het doel te realiseren. Bijvoorbeeld een eigen bedrijfspand of een eigen opslagplaats voor hulpgoederen.De beloning is beperkt. Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld (een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering) ontvangen zolang dat niet bovenmatig is. 

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben 

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in: het werk dat de instelling doet, de manier waarop de instelling geld werft, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het vermogen van de instelling. Door een goede administratie van uw ANBI maakt u aan de Belastingdienst inzichtelijk dat u aan de voorwaarden voldoet. 

Voorwaarden van de kosten van een ANBI 

De kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen. Dit is afhankelijk van de aard van de ANBI 

Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een doel van algemeen nut. 

Administratie ANBI 

Een ANBI heeft strikte administratieve verplichtingen. Gelukkig kan Het Cijferbedrijf u daar goed bij helpen. De belastingdienst wilt inzicht in de volgende onderwerpen: 

 1. Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald.
 2. Welke kosten de instelling heeft gemaakt.
 3. Bedragen die zijn uitgegeven voor het werven van geld en de beheerskosten van de instelling.
 4. Wat de aard en omvang van de inkomsten én het vermogen van de instelling zijn. 

Zoals u kunt zien is de administratie van een ANBI zowel complex als belangrijk. Gelukkig heeft Het Cijferbedrijf veel ervaring met de boekhouding van instellingen met een ANBI verklaring. Door onze kennis en ervaring kunnen we u helpen om fouten te voorkomen en kosten te besparen. 

De administratie van uw ANBI in Amsterdam laten bijhouden kan al vanaf € 75 per maand. 
Zo kunnen u bijvoorbeeld helpen met: 

 • Het opzetten van een boekhouding
 • Het inboeken van de benodigde gegevens
 • Adviezen, zowel financieel als bij belastingtechnische vragen
 • De facturering • Uw debiteuren- en crediteurenbeheer
 • De financiële onderbouwing van uw ondernemersplan
 • Uw salarisadministratie
 • Uw Jaarverslagen 

Met het Cijferbedrijf blijft u verzekerd van een goede administratie, een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-verklaring. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan nu contact met ons op! 

Stuur een mailtje naar info@hetcijferbedrijf.nl of bel: 020-6929 534. 

Het Cijferbedrijf

Het cijferbedrijf beschikt over:

 • Een groot netwerk voor optimale informatie
 • Professionele software
 • Ruime ervaring met verschillende bedrijfsvormen
 • Uitstekende bereikbaarheid 


Geweldig, al vanaf dag een ging ik besparen op mijn kosten! De communicatie lijnen zijn kort zodat je als je een vraag hebt meteen antwoord krijgt.

Merijn Rutgers -
Rutgers Natuursteenonderhoud. 

    

Wij bellen u terug

 • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl