Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiƫle administratie

an imageBalans

De balans is een administratief overzicht van een onderneming, instelling of persoon waarin alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen zijn opgenomen. De zogenaamde activa en passiva. Overigens hoeft er voor het opmaken van een balans geen sprake te zijn van een rechtspersoon.

Administratiekantoor Het Cijferbedrijf te Amsterdam kan voor u een balans opmaken.

Wat zijn Activa en Passiva

Onder activa en passiva verstaan we een overzicht van al het (financieel)bezit en hoe deze worden gefinancierd. 

Onder activa (debet) zijn onder andere opgenomen:  

 • grond, terreinen en gebouwen (vaste activa)
 • voorraden en debiteuren (vlottende activa)
 • saldo en bedragen in kas (liquide middelen)

Onder passiva (Credit) zijn onder andere opgenomen: 

 • eigen vermogen
 • leningen met een looptijd langer dan een jaar (vreemd lang vermogen)
 • leningen met een looptijd korter dan een jaar (vreemd kort vermogen)

Een balans geeft een indruk van het vermogen van een persoon, onderneming of instelling op een bepaalde datum. Deze datum noemt men de balansdatum
Een balans wordt samen met de winst en verliesrekening inclusief toelichting voor de jaarrekening gebruikt. Bijna alle rechtspersonen moeten een jaarrekening publiceren. 

Een balans voor grote of kleine ondernemingen opmaken. 

Voor een kleine onderneming is het opmaken van de balans minder gecompliceerd dan voor een grote onderneming. Maar zowel voor een kleine als een grote onderneming is de aanduiding van de waarden van de activa en passiva van grote invloed op de uitkomst. De omvang van toelichting kan al gauw tientallen pagina's bedragen en is helemaal volgens de regels van de boekhoudstandaarden uitgewerkt. Daarom is het van groot belang om de balans door een professional op te laten maken.
Het Cijferbedrijf te Amsterdam kan u hierbij helpen. 

Voordelen van een professioneel opgestelde balans 

 Omdat een balans een goed overzicht geeft van al uw activa en passiva kunt u ook strategisch voordeel behalen uit deze informatie. Zo kunt u de resultaten van de balans meewegen in uw beslissingen om activa of passiva al dan niet te verminderen. En ook vragen de meeste banken bij het aanvragen van een lening om uw balans. Dit geeft namelijk een goede indruk van de kredietwaardigheid van uw bedrijf. Een balans is een belangrijk onderdeel van het jaarverslag en dat doet u uiteindelijk niet alleen omdat het moet, maar ook omdat het een sterke factor is voor het nemen van veel belangrijke beslissingen. Met het inzicht dat u ervan verkrijgt zorgt u ervoor dat uw bedrijf niet alleen aan de regels voldoet maar u zorgt er ook voor dat uw onderneming niet onnodig is de problemen komt. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Het Cijferbedrijf

Het cijferbedrijf beschikt over:

 • Een groot netwerk voor optimale informatie
 • Professionele software
 • Ruime ervaring met verschillende bedrijfsvormen
 • Uitstekende bereikbaarheid 


Geweldig, al vanaf dag een ging ik besparen op mijn kosten! De communicatie lijnen zijn kort zodat je als je een vraag hebt meteen antwoord krijgt.

Merijn Rutgers -
Rutgers Natuursteenonderhoud. 

    

Wij bellen u terug

 • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl