Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiële administratie

Een coöperatie en de administratie

Een coöperatie is een vereniging die door de leden bepaalde zakelijke belangen behartigt. Ook kan ze overeenkomsten aangaan in het belang van haar leden. Met een coöperatie kunnen ondernemers bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen doen, campagnes opstarten etc. 

In Nederland kennen we de volgende soorten coöperaties: 

 • bedrijfscoöperaties, waarbij de coöperatie de inkoop, verkoop en/of bepaalde diensten voor de leden verzorgt die zelf hun bedrijf uitoefenen
 • consumentencoöperaties, waarbij de leden goederen kopen van de coöperatie, die deze voor de leden gezamenlijk heeft ingekocht
 • producten- of dienstencoöperaties, waarbij de leden tegelijkertijd werknemer zijn van de coöperatie
 • MKB of eigenaarscoöperatie, waarbij de leden primair als eigenaar van de onderneming in de coöperatie verbonden zijn met de coöperatie
 • ondernemerscoöperatie, is een coöperatie waarbij alle leden (natuurlijke personen of rechtspersonen) zelfstandig een bedrijf uitoefenen
 • werknemersproductiecoöperatie, sluit arbeidsovereenkomsten met de leden in ruil voor het behartigen van de belangen van de leden waar het specifiek gaat om het werk en inkomen
 • overheidscoöperaties, waarbij de leden uitsluitend bestaan uit overheden of overheids-gedomineerde rechtspersonen.

Voorbeelden van bekende grote coöperaties zijn de Rabobank, VAOP en Univé. 

Een coöperatie bestaat uit minimaal twee partners, er moet een akte bij een notaris zijn opgesteld en de coöperatie moet ingeschreven worden bij de KvK.

De administratie van een coöperatie kan veel werk met zich meebrengen, ons administratiekantoor  is u hierbij graag van dienst.

Belastingen betalen en administratieve verplichtingen 

Een coöperatie moet een goede en correcte financiële administratie bijhouden. Een coöperatie moet bijvoorbeeld vennootschapsbelastingen betalen over de winst. Wanneer er sprake is van een producten- en dienstencoöperatie dan vallen de leden onder de loonheffing. 

Ook is een coöperatie verplicht ieder jaar zijn jaarstukken op te stellen en openbaar te maken. 

Coöperatie met werknemerszelfbestuur 

De leden of bestuurders van een coöperatie met werknemerszelfbestuur hebben een fictieve dienstbetrekking. In dat geval worden de inhoudingen op het loon gelijk aan die bij een normale dienstbetrekking. 

Er is sprake van een coöperatie met werknemerszelfbestuur als: 

 • Ten minste 2/3 van de werknemers lid is van de coöperatie.
 • Ieder lid één stem heeft.
 • Iedere werknemer onder dezelfde voorwaarden lid mag worden van de coöperatie. Er mogen geen financiële voorwaarden gesteld worden.
 • De arbeidsvoorwaarden marktconform zijn.
 • Een lid bij beëindiging van het lidmaatschap slechts aanspraak maken op zijn inleg, behalve bij liquidatie.

Let op! 
Voor coöperaties die maar uit 2 personen bestaan, geldt geen verzekeringsplicht voor de WW en WIA. 


De administratie van de coöperatie door een professional laten doen

Zoals u hebt kunnen lezen moeten de coöperaties aan verschillende administratieve verplichtingen voldoen. 

Het Cijferbedrijf te Amsterdam kan u helpen met de volgende zaken: 

 • Het opzetten van een boekhouding
 • Het inboeken van de benodigde gegevens
 • Adviezen, zowel financieel als bij belasting technische vragen
 • Defacturering
 • Uw debiteuren- en crediteurenbeheer
 • De financiële onderbouwing van uw ondernemers- of coöperatieplan
 • Uw salarisadministratie
 • Uw Jaarverslagen

Bent u geïnteresseerd? Neem dan nu contact met ons op! 

Het Cijferbedrijf

Het cijferbedrijf beschikt over:

 • Een groot netwerk voor optimale informatie
 • Professionele software
 • Ruime ervaring met verschillende bedrijfsvormen
 • Uitstekende bereikbaarheid


Geweldig, al vanaf dag een ging ik besparen op mijn kosten! De communicatie lijnen zijn kort zodat je als je een vraag hebt meteen antwoord krijgt.

Merijn Rutgers -
Rutgers Natuursteenonderhoud. 

    

Wij bellen u terug

 • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl