Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiële administratie

Wat is een jaarrekening

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf en is vaak een onderdeel van het jaarverslag. Een jaarrekening bestaat uit: 

 • balans met toelichting
 • winstrekening over het voorgaande jaar met toelichting of
 • verliesrekening over het voorgaande jaar met toelichting
 • kasstroomoverzicht
 • eventueel een accountantsverklaring als er sprake is van een rechtspersoon.

Wij zijn een professioneel administratiekantoor  en u graag van dienst bij het maken van uw jaarrekening. Heeft u vragen over uw jaarrekening en andere administratieve onderwerpen? Neem dan contact met ons op.

Soorten jaarrekeningen 

Er zijn verschillende soorten van de jaarrekening te weten: 

 • Interne jaarrekening: een niet verplicht (gedetailleerd) overzicht voor de leiding van een bedrijf
 • Geconsolideerde jaarrekening: een verplicht overzicht van een groep bedrijven voor het moederbedrijf van de groep
 • Enkelvoudige jaarrekening: de jaarrekening die ieder rechtspersoon moet maken.

Balans 

Een balans geeft een beeld van de financiële status van een ondernemer op een specifiek moment. Het is een overzicht van het bezit van een onderneming en hoe dit is gefinancierd. 

In een balans zijn de volgende zaken opgenomen: 

 • gelden
 • schulden
 • goederen
 • rechten
 • vorderingen
 • relevante verplichtingen van het bedrijf

Winst- en verliesrekening 

Een winst- en verliesrekening – ook wel eens resultatenrekening of exploitatierekening genoemd – zou je kunnen omschrijven als de verklaring van de ontwikkelingen in de balans.
Een winst- of verliesrekening wordt verkregen door op twee elkaar opvolgende momenten een balans op te maken. Het verschil in winst of verlies heet de winst- en verliesrekening. 

In een winst- en verliesrekening zitten de uitgaven, toekomstige uitgaven en de afschrijvingen van de onderneming. 

In het kort zou je kunnen zeggen:
De winst- en verliesrekening is het resultaat van de totale omzet, minus de kosten, minus de belastingen. 

Een positieve of negatieve uitkomst geeft dan de winst– of verliesrekening 

Kasstroomoverzicht 

Een kasstroomoverzicht geeft een nauwkeurig beeld van de in- en uitgaande geldstroom van een onderneming over het afgelopen jaar. In het overzicht zitten investeringen, leningen, aandelen en dergelijke, en het resultaat van de nettowinst na verwerking van de crediteuren, debiteuren en voorraden. 

Let op! Het gaat hier om het concrete resultaat van de betaalmomenten, deze kunnen verschillen met de factuurdata, die kunnen bijvoorbeeld in een ander jaar liggen dan de feitelijke betalingen. 

Accountantsverklaring

Een aantal rechtspersonen zijn verplicht een accountantsverklaring te hebben over de jaarrekening.
Als een jaarverslag door een accountant is gecontroleerd kan deze hierover een accountantsverklaring afgeven. Deze kan een verklaring van: afkeuring, onthouding of goedkeuring geven aan het jaarverslag. Met een accountants oordeel en verklaring wordt een jaarverslag gecontroleerd; zo voorkomt men fraude of onjuistheden. 

Een jaarrekening aanleveren bij de KvK 

Een jaarrekening moet binnen vijf maanden na het boekjaar worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De verplichting om een jaarrekening (als onderdeel van het jaarverslag) aan te leveren bij de KvK geldt voor alle rechtspersonen behalve de eenmanszaak, de vof, en het cv. 

Een uitstel is mogelijk onder bepaalde voorwaarden, neem contact op met de KvK als u hierover vragen heeft. 

Let op!
Wanneer u een jaarrekening heeft vastgesteld en deze is goedgekeurd dan heeft u slechts acht dagen om deze bij de KvK te deponeren. 

Niet zomaar een overzicht om zelf even te maken

U hebt het waarschijnlijk al gelezen maar de jaarrekening is niet zomaar een overzicht.
Het is een belangrijk document dat u in sommige gevallen ook nog eens moet laten toetsen door een accountant. 

Administratiekantoor Het Cijferbedrijf kan u hiermee natuurlijk helpen en met nog veel meer: 

Wij kunnen u helpen met: 

 • Het opzetten van een boekhouding
 • Het inboeken van de benodigde gegevens
 • Adviezen, zowel financieel als bij belasting technische vragen
 • Defacturering
 • Uw debiteuren- en crediteurenbeheer
 • De financiële onderbouwing van uw ondernemersplan
 • Uw salarisadministratie
 • Uw jaarrekening
 • Uw jaarverslagen en nog veel meer!

Bent u geïnteresseerd? Neem dan nu contact op met Het Cijferbedrijf

Het cijferbedrijf beschikt over:

 • Een groot netwerk voor optimale informatie
 • Professionele software
 • Ruime ervaring met verschillende bedrijfsvormen
 • Uitstekende bereikbaarheid


Geweldig, al vanaf dag een ging ik besparen op mijn kosten! De communicatie lijnen zijn kort zodat je als je een vraag hebt meteen antwoord krijgt.

Merijn Rutgers -
Rutgers Natuursteenonderhoud. 

    

Wij bellen u terug

 • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl