Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiële administratie

4e uitgave 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2013' gepubliceerd


U kunt de 4e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2013' downloaden.

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Aanvullingen en veranderingen in de 4e uitgave

In de 4e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • Overgangsrecht levensloopregeling (punt 18)
  • PKIoverheid services certificaat voor aangifte via FOS (punt 19)

We hebben de volgende onderwerpen uitgebreid:

  • Bij punt 1.3 (Afschaffing verplichte vergoeding bijdrage Zvw) verwijzen we naar punt 13 van de nieuwsbrief.
  • Bij punt 1.6 hebben we toegevoegd dat de tijdelijke heffingskorting ook geldt voor een nabestaandenpensioen en een wezenpensioen.
  • Bij punt 1.6 hebben we een tweede aandachtspunt toegevoegd in de 'Let op!'.
  • Bij punt 2 hebben we duidelijker aangegeven per wanneer de premievrijstelling stopt.
  • Bij punt 3 onder 'Samenvoegen van lonen voor de Zorgverzekeringswet' hebben we de tekst verbeterd.
  • Bij punt 4 hebben we een 'Let op!' toegevoegd.
  • Bij punt 11 hebben we een alinea toegevoegd.

De tarieven, bedragen en percentages zijn verplaatst van punt 18 naar punt 20. Tot slot hebben we overal de werkwoordstijden aangepast, omdat de 4e uitgave in 2013 verschijnt.

Bron 

Als uw administratie op orde moet zijn gaat u naar Het CijferBedrijf.

De administratie van uw onderneming, een belangrijk deel van het bedrijf. 

Dus kiest u voor Het Cijferbedrijf.
Want wij onderhouden de complete administratie van vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) 

 

Als uw administratiekantoor op orde moet zijn gaat u naar Het Cijferbedrijf. De administratie van uw onderneming, een belangrijk deel van het bedrijf. Dus kiest u voor Het Cijferbedrijf. Want wij onderhouden de complete boekhouding van vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB)    

Wij bellen u terug

  • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl