Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiële administratie

Actualisering kwalificatielijst buitenlandse samenwerkingsverbanden


In het zogenoemde kwalificatiebesluit (Besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M (Stcrt. 2009, 19749)) worden de kaders aangegeven waarbinnen de Belastingdienst toetst of een buitenlands samenwerkingsverband of buitenlandse rechtsvorm (hierna: samenwerkingsverbanden) voor de Nederlandse belastingheffing al dan niet als transparant wordt aangemerkt.

Op de site van de Belastingdienst is een lijst opgenomen met de eerder beoordeelde samenwerkingsverbanden (de zogenoemde kwalificatielijst). Aan deze kwalificatielijst zijn 15 samenwerkingsverbanden toegevoegd. Het betreft:

 • Bahrein: Single Person Company (SPC)
 • Belize: Society Anonyme/Sociedad Anonima (SA)
 • Britse Maagdeneilanden: Company limited by shares (Ltd.)
 • Hong Kong: Company limited by shares (Ltd. by shares)
 • Ierland: Company limited by shares (Ltd. by shares)
 • Japan: Godo Kaisha (GK)
 • Kenia: Company limited by shares (Ltd. by shares)
 • Luxemburg: Société en Commandite par Actions (SCA)
 • Mongolië: Limited Liability Company (LLC)
 • Verenigde Arabische Emiraten (V.A.E.)/Dubai: Company limited by shares (Ltd. by shares)
 • de Verenigde Staten (V.S.)/Delaware: Corporation (Corp.)
 • V.S./Florida: Corporation (Corp.)
 • V.S./Kentucky: Limited Liability Company (LLC)
 • V.S./New York: Corporation (Corp.)
 • V.S./Virginia: Limited Liability Company (LLC)

Ook is een aantal bestaande kwalificaties verplaatst of aangepast. Dit houdt verband met de alfabetische volgorde, het aanpassen van landen aan de Nederlandse benaming en overige grammaticale verbeteringen. Met deze aanpassingen wordt geen inhoudelijke wijziging beoogd.

De volledige kwalificatielijst kunt u hier vinden. Deze actualisering vervangt de lijst zoals die gold vanaf de datum van de publicatie van het eerdergenoemde besluit.

Bron 

Als uw administratie op orde moet zijn gaat u naar Het CijferBedrijf.

De administratie van uw onderneming, een belangrijk deel van het bedrijf. 

Dus kiest u voor Het Cijferbedrijf.
Want wij onderhouden de complete administratie van vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) 

 

Als uw administratiekantoor op orde moet zijn gaat u naar Het Cijferbedrijf. De administratie van uw onderneming, een belangrijk deel van het bedrijf. Dus kiest u voor Het Cijferbedrijf. Want wij onderhouden de complete boekhouding van vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB)    

Wij bellen u terug

 • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl