Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiële administratie

Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing)


Wij hebben veel bezwaren binnengekregen tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing). Over het afhandelen van deze bezwaren hebben wij overleg gehad met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners.

Eind april berichtten wij dat wij in overleg waren met koepelorganisaties over het afhandelen van de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013. Intussen hebben wij besloten om voor een bepaalde categorie bezwaren eerst een beperkt aantal proefprocedures te voeren tot bij de hoogste rechterlijke instantie. Hebt u bezwaar gemaakt, dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Wij houden uw bezwaar met uw toestemming aan totdat de hoogste rechterlijke instantie heeft geoordeeld. Daarna handelen wij uw bezwaar af conform het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden.
  • Zonder uw toestemming voor aanhouden wachten wij het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie niet af, maar handelen wij uw bezwaar direct af.

Wat moet u doen?

Tussen nu en half augustus krijgt u van ons een brief met een toelichting op de bezwaarafhandeling en een vaststellingsovereenkomst. In de toelichting staat voor welke categorie bezwaren we proefprocedures gaan voeren. De voorwaarden die gelden voor het aanhouden van uw bezwaar, vindt u ook in de toelichting en in de vaststellingsovereenkomst.

Als u kiest voor het aanhouden van uw bezwaar, stuurt u binnen 3 weken na de datum op de brief de ondertekende vaststellingsovereenkomst naar ons terug. Kiest u niet voor aanhouden, dan ondertekent u onze brief en stuurt deze binnen 3 weken na de datum op de brief terug. Wij nemen uw bezwaar in dat geval verder in behandeling.

Bron 

Als uw administratie op orde moet zijn gaat u naar Het CijferBedrijf.

De administratie van uw onderneming, een belangrijk deel van het bedrijf. 

Dus kiest u voor Het Cijferbedrijf.
Want wij onderhouden de complete administratie van vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) 

 

Als uw administratiekantoor op orde moet zijn gaat u naar Het Cijferbedrijf. De administratie van uw onderneming, een belangrijk deel van het bedrijf. Dus kiest u voor Het Cijferbedrijf. Want wij onderhouden de complete boekhouding van vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB)    

Wij bellen u terug

  • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl