Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiële administratie

Modernisering Ziektewet en eigenrisicodragerschap ZW in 2014


Door de Modernisering Ziektewet gaat u vanaf 1 januari 2014 via een nieuwe gedifferentieerde premie bijdragen aan uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW) aan flexwerkers. ZW-uitkeringen die vanaf 2012 aan flexwerkers zijn uitbetaald na het einde van hun dienstverband, worden vanaf 2014 doorbelast in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

Gevolgen voor uw aanvraag voor 2014

U hebt uiterlijk in augustus een lijst van UWV gekregen met (ex)-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. U kunt binnen 4 weken na ontvangst van deze lijst bij UWV kopieën opvragen van de beslissingen over deze uitkeringen. Deze kopieën hebt u nodig om uw financiële risico van het eigenrisicodragerschap voor de ZW in 2014 in te schatten. U hebt deze dan zo snel mogelijk in huis.

Aanvraag indienen voor 2 oktober

Als u besluit om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, moet u vóór 2 oktober 2013 hiervoor een aanvraag bij ons indienen. Als u voor die datum nog niet alle informatie van UWV binnen hebt, moet u toch de aanvraag indienen. Als u daarna op basis van de informatie van UWV toch geen eigenrisicodrager wilt worden, kunt u ons vragen om de aanvraag opnieuw te beoordelen. Wij zullen daarbij maatwerk toepassen. Dit kunt u doen door ons vóór 1 december 2013 een brief te sturen.

Meer informatie

Meer informatie over de gevolgen van de Modernisering Ziektewet en het eigenrisicodragerschap in 2014 vindt u bij Gevolgen van de Modernisering Ziektewet voor de premies werknemersverzekeringen per 1 januari 2014.

Bron 

Als uw administratie op orde moet zijn gaat u naar Het CijferBedrijf.

De administratie van uw onderneming, een belangrijk deel van het bedrijf. 

Dus kiest u voor Het Cijferbedrijf.
Want wij onderhouden de complete administratie van vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) 

 

Als uw administratiekantoor op orde moet zijn gaat u naar Het Cijferbedrijf. De administratie van uw onderneming, een belangrijk deel van het bedrijf. Dus kiest u voor Het Cijferbedrijf. Want wij onderhouden de complete boekhouding van vele ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB)    

Wij bellen u terug

  • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl