Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiële administratie

Ondernemersaftrek

Als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt heeft u recht op de ondernemersaftrek. Dit is een voordelige regeling voor ondernemers die zij mogen gebruiken bij hun aangifte.

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit:  

 • zelfstandigenaftrek
 • startersaftrek
 • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
 • meewerkaftrek
 • stakingsaftrek

Wat mag u nu wel en niet rekenen onder de ondernemersaftrek? Het blijft voor veel bedrijven een lastige opgave. Wilt u meer helderheid in de administratie en wilt u uw aangifte professioneel laten bijhouden? Neem contact op met Administratiekantoor Het Cijferbedrijf.

Zelfstandigenaftrek 

Als u ondernemer bent, voldoet aan het urencriterium en u bent aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 dan komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. 

Voor 2016 is dit een bedrag van € 7.280. De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan de winst behalve als u recht heeft op de startersaftrek.

Als u maar een deel van de zelfstandigen aftrek kunt gebruiken door een te lage winst dan mag u in de volgende 9 jaar het resterende bedrag verrekenen.
U moet in die jaren dan wel meer winst maken dan € 7.280. 

Zelfstandig aftrek en 65 jaar of ouder 

Bent u aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder? Dan heeft u recht op 50% van de zelfstandigenaftrek. 

Startersaftrek 

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek met € 2.123.
U heeft recht op de startersaftrek als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • U was in 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
 • U heeft in die periode maximaal 2 keer gebruikt gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 

U heeft recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als aan deze voorwaarden voldoet: 

 • U bent ondernemer
 • U bent bij aanvang van het kalenderjaar jonger dan 65.
 • U was in de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer.
 • U hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagdurencriterium.
 • U bent in de 5 voorafgaande jaren niet geruisloos teruggekeerd uit een bv.
 • Uw ondernemerschap is geen voortzetting van ondernemerschap van vóór 1 januari 2007.

Over de winst die u behaalde als medegerechtigde krijgt u geen startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. 

Bedragen startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: 

De startersaftrek kan niet hoger zijn dan de winst 

€ 12.000 als u in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek 
€ 8.000 als u 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek
€ 4.000 als u 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek 

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk 

U krijgt de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk als u aan al deze voorwaarden voldoet: 

 • U bent ondernemer.
 • U voldoet aan het urencriterium.
 • U heeft een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van het AgentschapNL gekregen. In deze verklaring is het bedrag dat u mag aftrekken opgenomen.
 • U besteedt zelf minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk.

U krijgt geen aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk over de winst die u behaalt als medegerechtigde. 

In 2016 is de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk € 12.484 en is een verhoging van € 6.245 mogelijk als:

 • U in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was.
 • U in deze periode niet meer dan 2 keer aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk heeft toegepast.

De meewerkaftrek

U krijgt de meewerkaftrek als u aan al deze voorwaarden voldoet: 

 • U bent ondernemer.
 • U voldoet aan het urencriterium.
 • Uw fiscale partner werkt minimaal 525 uren voor minder dan € 5.000 vergoeding in uw onderneming.

U krijgt geen meewerkaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.

U mag de behaalde winst uit de volgende situaties niet meetellen:

 • bij onteigening
 • bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming
 • bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland

Overzicht meewerkaftrek 

Aantal meegewerkte uren
Percentage dat u van de winst mag aftrekken
0 tot 525
0%
525 tot 875
1,25%
875 tot 1.225
2%
1.225 tot 1.750
3%
1.750 of meer
4%

U moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.
Uw fiscale partner hoeft over deze aftrek over uw winst geen belasting te betalen. 

Stakingsaftrek 

Als u stopt met uw onderneming heeft u recht op stakingsaftrek. Het is een aftrek die u kunt toepassen op de winst die u overhoud na beëindiging van uw onderneming. Het bedrag mag gelijk zijn aan de winst met een maximum van € 3.630

De stakingsaftrek is een persoonlijke aftrek en is niet gekoppeld aan de onderneming. U kunt dus maar één keer gebruik maken van de aftrek van maximaal € 3.630. 

Stakingsaftrek en geruisloze doorschuiving 

Als u de onderneming verkregen hebt door geruisloze doorschuiving in de familiesfeer of als mede-ondernemer of werknemer dan geldt als voorwaarde dat u de onderneming minimaal 3 jaar voor uw rekening moet hebben gedreven. U krijgt geen stakingsaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde. 

Vragen over de ondernemersaftrek

Heeft u vragen over de ondernemersaftrek of wilt u de winst berekenen na de staking van uw bedrijf en eventueel de stakingsaftrek toepassen? Dan is het verstandig om alle gegevens goed op een rijtje te hebben. 

Administratiekantoor Het Cijferbedrijf kan u hiermee van dienst zijn. 
Neem contact op met Het Cijferbedrijf om te zien wat we voor u kunnen betekenen. 

Het cijferbedrijf beschikt over:

 • Een groot netwerk voor optimale informatie
 • Professionele software
 • Ruime ervaring met verschillende bedrijfsvormen
 • Uitstekende bereikbaarheid


Geweldig, al vanaf dag een ging ik besparen op mijn kosten! De communicatie lijnen zijn kort zodat je als je een vraag hebt meteen antwoord krijgt.

Merijn Rutgers -
Rutgers Natuursteenonderhoud. 

    

Wij bellen u terug

 • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl