Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Uw professional in financiële administratie

Uitstel aangifte inkomstenbelasting aanvragen

Soms bent u niet in staat om op tijd een aangifte in te dienen, dat kan verschillende redenen hebben. Zo heeft u misschien nog niet alle gegevens of bent u door ziekte verhinderd om aangifte te doen.

Uiterste aangiftedatum

Na het verstrijken ven de aangiftedatum kunt u niet zomaar meer uitstel aanvragen. In veel gevallen krijgt u dan een verzuim boete. Wees dus er dus op tijd bij als u uitstel wilt aanvragen.

Uitstel via uw belastingconsulent

Als u denkt dat u uitstel moet aanvragen dan kunt u dat ook via uw belastingconsulent doen. Hij of zij kan via de regeling “uitstelregeling belastingconsulenten” uitstel voor u aanvragen. In dat geval hoeft u verder niets te doen. Administratiekantoor Het Cijferbedrijf helpt u graag met de uitstel inkomstenbelasting. Neem contact met ons op zodat we u hiermee kunnen helpen.

U kunt uitstel aanvragen voor de volgende aangiften:  

 • aangifte inkomstenbelasting particulieren
 • aangifte inkomstenbelasting ondernemers
 • aangifte vennootschapsbelasting

Uitstel aangifte inkomstenbelasting particulieren 

U kunt zelf uitstel aanvragen, dat kan schriftelijk: 

Stuur uw onderbouwde verzoek om uitstel naar: 
Belastingdienst
Postbus 2523
6401 DA HEERLEN 

Doorgaans krijgt u binnen twee weken bericht, als uw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u in de meeste gevallen uitstel tot 1 september. 

Uitstel aangifte ondernemers (niet vennootschapsbelasting)

U kunt op drie manieren uitstel aanveragen: 

 • digitaal
 • schriftelijk
 • telefonisch

Digitaal uitstel aanvragen 

U kunt een formulier gebruiken om digitaal uitstel aan te vragen.
Dit formulier kunt u vinden op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de belastingdienst, onder 'Overige formulieren'. Binnen 3 weken krijgt u van de belastingdienst een schriftelijke reactie. 

Schriftelijk uitstel aanvragen 

In uw brief moet u de volgende gegevens vermelden: 

 • naam van de belastingplichtige
 • burgerservicenummer/sofinummer
 • telefoonnummer
 • datum tot wanneer u uitstel wilt
 • naam ondertekenaar
 • datum en handtekening

Stuur de brief naar:

Belastingdienst
Postbus 2523
6401 DA Heerlen 

Na ontvangst van uw brief krijgt u van de belastingdienst binnen 3 weken een schriftelijke reactie. 

Telefonisch uitstel aanvragen 

U kunt via de belastingtelefoon uitstel aanvragen.
U krijgt na de aanvraag binnen drie weken een schriftelijke reactie. 

Uitstel aangifte vennootschapsbelasting 

U kunt op twee manieren uitstel aanvragen: 

 • schriftelijk
 • digitaal

Schriftelijk uitstel vennootschapsbelasting aanvragen 

U kunt tot 1 juni schriftelijk uitstel aanvragen. 

Vermeld bij uw verzoek de volgende gegevens: 

 • naam van de belastingplichtige
 • fiscaal nummer • telefoonnummer
 • datum tot wanneer u uitstel wilt
 • datum
 • handtekening
 • boekjaartermijn

Stuur de brief naar: 

Belastingdienst
Postbus 61
6400 AB Heerlen 

Als de belastingdienst de brief heeft ontvangen, krijgt u binnen 3 weken een schriftelijke reactie.

Als uw boekjaar niet gelijk is aan een kalenderjaar, kunt u uitstel tot 5 maanden na afloop van uw boekjaar aanvragen. 

Wilt u langer uitstel dan de gebruikelijke periode van 5 maanden? Dan moet u uw verzoek om uitstel motiveren. 

Digitaal uitstel vennootschapsbelasting aanvragen. 

U kunt als ondernemer voor de vennootschapsbelasting tussen 1 april en 1 juni digitaal uitstel aanvragen met het formulier voor uitstel vennootschapsbelasting. U vindt dit formulier tot 1 juni op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de belastingdienst bij 'Overige formulieren'.
Met dit formulier vraagt u uitstel aan tot 1 november. U krijgt binnen 3 weken van de belastingdienst een schriftelijke reactie. 

Te laat indienen aangifte 

Mogelijk krijgt u een verzuimboete bij het te laat indienen van de aangifte.
U krijgt eerst een herinnering, geeft u dan nog geen gehoor dan volgt een aanmaning, reageert u hier ook niet op dan volgt er een verzuimboete.

Als u niets instuurt dan krijgt u een zogenaamde ambsthalve aanslag.

De belastingdienst maakt dan een schatting over het bedrag waarover u aangifte moet doen. Daarbij krijgt u nog een extra verzuimboete. 

De hoogte van de verzuimboete inkomstenbelasting 

De hoogte van de verzuimboete is € 2.460 als u niet (op tijd) verzoekt om toezending van een aangifte en € 226 als u de aangifte niet (of niet op tijd) instuurt. De boete kan oplopen tot € 984 als u tweemaal achtereen verzuimt en tot € 4.920 als u nog vaker verzuimt. 

Hoogte van de verzuimboete vennootschapsbelasting 

De boete voor een eerste verzuim is € 2.460. In bijzondere gevallen kan de boete hoger worden, tot maximaal € 4.920. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u vaker, of met opzet, geen aangifte doet. 

Ondernemers met betalingsproblemen 

In sommige gevallen kunt u niet betalen om dat u echt in de financiële problemen zit. Dan kunt u, als u een vorm van garantie kunt geven uitstel van betaling krijgen. 

Vormen van garantie zijn

 • bankgarantie
 • persoonlijke borgsttelling
 • hypotheek

Wilt u een verzoek om uitstel van betaling indienen dan kunt u hiervoor het formulieren “Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en of/premie voor ondernemingen”

Administratieve ondersteuning

Wanneer u door omstandigheden in tijdnood bent gekomen of op een andere manier in de problemen zit kan administratiekantoor Het Cijferbedrijf voor u de administratie van uw bedrijf overnemen. 
Wij kunnen dan voor u uitstel aanvragen en eventueel met de gegevens uit uw administratie helpen om een onderbouwing voor bijvoorbeeld een garantie te maken. 

 Wilt u meer informatie over onze diensten? Dan kunt u contact met ons opnemen. 

Het Cijferbedrijf

Het cijferbedrijf beschikt over:

 • Een groot netwerk voor optimale informatie
 • Professionele software
 • Ruime ervaring met verschillende bedrijfsvormen
 • Uitstekende bereikbaarheid


Geweldig, al vanaf dag een ging ik besparen op mijn kosten! De communicatie lijnen zijn kort zodat je als je een vraag hebt meteen antwoord krijgt.

Merijn Rutgers -
Rutgers Natuursteenonderhoud. 

    

Wij bellen u terug

 • Should be Empty:

Contactinformatie

Administratiekantoor en Boekhouder in Amsterdam

Adres:
Mauritskade 55C 
1092 AD
Amsterdam 

Telefoonnummer:
020 6929 534 

Email:
info@hetcijferbedrijf.nl